亚洲欧洲美洲日韩综合

 • <optgroup id="s4squ"><option id="s4squ"></option></optgroup>
 • <acronym id="s4squ"></acronym>
 • Przemys?

  Wytrzyma?e, kompaktowe pompy przemys?owe do dozowania, pomiarów i transportu. Przep?yw do 400 galonów/minut?

  Chemia

  Dok?adne i niezawodne pompy do dozowania chemikaliów, bez uszczelek, d?awików lub zaworów, które mog? korodowa? lub zu?ywa? si?.

  ?ywno?? i napoje

  Niewielka sk?adowa mieszania ?ywno?ci i napojów oraz szybki transport produktów o du?ej lepko?ci bez ich degradacji.

  Woda i ?cieki

  Wytrzyma?a i bezproblemowa pompa do samoczynnego odmulania, podawania warnika, odwadniania, k?aczkowania i dozowania chemikaliów.

  Górnictwie

  ?atwiejsze pompowanie g?stszego szlamu, mniejsze zu?ycie wody. Krótsze czasy przestojów i ni?sze koszty cyklu ?ycia.

  Rozwi?zania pomp do zastosowań OEM

  Wspó?pracujemy z Tob?, by okre?li? optymalne parametry pomp, które zapewni? niezawodno?? produktów i Twoj? reputacj?.

  Aktualno?ci

  Watson-Marlow - Wspieramy prace nad opracowaniem i produkcj? szczepionki przeciwko koronawirusowi

  亚洲欧洲美洲日韩综合
 • <optgroup id="s4squ"><option id="s4squ"></option></optgroup>
 • <acronym id="s4squ"></acronym>